Erraldoiak

Euskera 

Erraldoiak eta baita txikienenak edo nanoak direnak ere betidanik jendearengan erakarpen berezia izan dute. Horren arrazoia beraiek adierazi dezaketen indarra edota trebetasunagatik izan daiteke, izan ere, pertsonek ezin ditzaketen ekintzak gauzatu dezaketelako.Erraldoiak persona bakar batek garraiatu egiten duen altuera handiko pertsonaia da. Garraiatzaileak erraldoia birarazi eta dantzarazi egiten du herrikoia den musika jo bitartean. Normalean, erraldoiak bikoteka desfilatu egiten dute, emakumezkoa eta  gizonezkoa. Bestetik, oso arrunta da ere herrikoa edota historian zehar egon diren pertsonaiak irudikatzea, gure kasuan egiten dugun bezala.

Horregatik, sarritan mitologian eta hainbat herrietako erritu garrantzitsuetan aurkitzen ditugu.

Hainbat dira adibide ditugun pertsonaiak lekuan lekuko, hala nola, Greziatik bere Ziklopeak eta gure basoetan aldiz, Basajauna topatuz.


Polunpako erraldoien eta buruhandien konpartsan meatzetan burutzen ziren lanbideak ezagutzera ematen ditugu, ez baita ahaztu behar Ortuella eta bere inguruak Bizkaiko industriarentzat funtsezkoak izan zirela XIX. eta XX. mendeetan.

Hurrengoak dira ezagutzera ematen diren lanbideak:

Erraldoiak: Txirtera, Harrizulatzailea, Kartutxogilea eta Errementaria. Kilikiak: Meatzaria, Zirgaria, Pintxea, KapatazaCastellano 

Los personajes agigantados siempre han ejercido una gran atracción en las gentes. También los más pequeños o enanos. Bien por su fuerza o bien por su habilidad, pueden representar acciones que las personas normales no son capaces de realizar. 


Los gigantes son figuras de varios metros de altura portados por una persona. El portador hace girar y bailar el gigante al son de una banda popular de música. Generalmente los gigantes desfilan en parejas de gigante y giganta. Lo más habitual es que las figuras representen arquetipos populares o figuras históricas de relevancia local, como es el caso nuestro. 

Por ello, es frecuente encontrarlos en mitologías y rituales importantes de muchos pueblos. Desde Grecia con sus Cíclopes hasta el Basajaun de nuestros bosques se pueden ofrecer múltiples ejemplos. 


En la comparsa de gigantes y cabezudos de Polunpak están representados los oficios que se realizaban en la minería, no hay que olvidar, que Ortuella y sus alrededores fueron esenciales para industrialización de Bizkaia de los siglos XIX y XX.

Por ello, los oficios que están representados son:

Gigantes: Herrero, Encartuchadora, Barrenador y Chirtera.Cabezudos: Pinche, Minero, Capataz, Sirguera.